Waar bent u naar op zoek?

Prof. dr. H. (Henk) van den Belt

Henk van den Belt (1971) is hoogleraar systematische theologie aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn leerstoel is een zogeheten gesponsord ordinariaat, waarbij de kosten mede gedragen worden door de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is tevens directeur van het Cornelis Graafland Centrum en coördinator van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology.

Van den Belt studeerde theologie aan de Universiteit Leiden, waar hij in 2006 bij A. van de Beek promoveerde op het proefschrift Autopistia. The Self-Convincing Authority of Scripture in Reformed Theology. Hij was daarvoor universitair docent aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid en universitair hoofddocent Theologiegeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Als predikant diende Van den Belt van 1995-2008 de hervormde gemeenten van Oud-Alblas, Delft en Nijkerk. Sinds 2008 is hij door de synode van de Protestantse Kerk in Nederland beroepen als predikant met een bijzondere opdracht voor het theologische onderwijs en onderzoek. Hij is tevens boekenredacteur van het theologische tijdschrift Theologia Reformata, lid van het curatorium van het Stipendium Bernardinum en mentor van de studentenvereniging Voetius.

Henk van den Belt is gehuwd met Anne-Marie Markwat.

Klik hier voor zijn curriculum vitae.