Waar bent u naar op zoek?

Stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ opgericht

14-05-2021

Na zijn vertrek van de Vrije Universiteit en het hersteld hervormd seminarie blijft dr. P. de Vries theologische toerusting op academisch niveau bieden. Hiertoe is de interkerkelijke stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ opgericht. Vanaf september gaat dr. De Vries voor deze stichting werken. De stichting is zo opgezet dat het bestuur, als het dat nodig acht en daartoe mogelijkheden ziet, de activiteiten kan uitbreiden. Het doel van de stichting is allereerst om door middel van cursussen op academisch niveau theologische toerusting te geven, onder andere voor nascholing. Ook zij die een hbo-niveau hebben, zijn van harte welkom. Daarnaast beoogt de stichting om een bredere kring van theologisch geïnteresseerden toe te rusten.

De stichting biedt vooralsnog vier cursussen aan. Op DV vrijdagavond 24 september start de cursus Hermeneutiek. De cursus Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus begint DV zaterdagmorgen 27 november. Er zijn daarnaast twee cursussen die doordeweeks worden gegeven, namelijk Inleiding bijbelse theologie (start: 3 februari) en Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël (start: 21 september).

Voor een breder publiek worden er vanaf DV 1 april 2022 in Gouda vier avonden toerusting gegeven over theologisch relevante onderwerpen. Meer info: godsvruchtenweten schap.nl.