Waar bent u naar op zoek?

Offerdienst in het Oude Testament

11-09-2012

Leviticus is het middelste van de vijf boeken van Mozes, het midden van de Tora. In het boek Leviticus draait alles om de offerdienst. Dat is écht het middelpunt, schrijft drs. H.J. de Bie.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt dat ook precies zo aangegeven. Daar staat in de kantlijn bij Leviticus 10:16: Hier ben je bij ‘de helft van de woorden van de Tora’.

Wat in het Hebreeuws de Tora is, heet in het Nieuwe Testament de wet. De Heere Jezus spreekt over de wet en de profeten. Met de wet zijn dan weer de vijf boeken van Mozes bedoeld.

De offerdienst – dat is het middelpunt van de Tora. In nieuwtestamentisch perspectief zie je dan in het middelpunt het kruis, zie je de Heere Jezus. Zie je Hem dan zég je ook Hem: ‘Jezus, Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart’. Dat middelpunt is het rustpunt.

Nu is het sjaloom: ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus.’ (Rom.5:1) In dat licht staat voor Paulus in 2 Korinthe 5 ook het ambt.