Waar bent u naar op zoek?

Met drie generaties in gesprek rond de Bijbel

17-05-2017

Het is dinsdagavond: catechesetijd voor Follow Me Next, de groep jongeren van boven de 16 jaar. Maar dit is geen gewone avond. Er zijn dit keer ook ouders en grootouders. We voeren een drie-generatiesgesprek.

Als ik binnenkom, zie ik een volle zaal met jongeren, hun ouders en grootouders. Wat een mooi gezicht. De jongeren zitten vaak bij elkaar. Ouders en grootouders ook of ouders naast ouders. We beginnen de avond door met elkaar te zingen – waarbij een jongere ons begeleidt – en te bidden. Ook de collecte is een onderdeel van de avond. Daarna gaan we in groepjes uiteen. De normale catechesegroepjes tellen gemiddeld zo’n vijf jongeren. Maar als die allemaal beide ouders en hun grootouders meenemen, hebben we het niet meer over een groepje. Dat is dus tegelijk een leerpunt: de groep moet niet te groot worden.

Bijbellezen

We buigen ons eerst over de vraag of we tevreden zijn met onze omgang met de Bijbel. De ouderen zijn dat veelal wel, maar de jongeren vaak niet. Een heel aantal geeft aan zelf niet in de Bijbel te lezen. Ze hebben soms wel een dagboek, maar daar heb je niet veel aan als je er niet uit leest. Maar er zijn ook ouderen die eerlijk aangeven geen structuur te hebben in het lezen van de Bijbel, terwijl hun kleinkind dat soms meer heeft.

Bij de vraag hoe het komt dat het lezen van de Bijbel soms minder gaat, lopen de meningen minder ver uiteen. Zowel jongeren als ouderen hebben er last van dat er veel onrust in hen kan zitten of dat ze niet zo geconcentreerd zijn. Ouderen hebben wel vaker zin om de Bijbel te lezen dan jongeren. De redenen om de Bijbel te lezen kunnen heel divers zijn. Mooi is het als een 93-jarige oma net als haar kleinkind Gods plan met haar leven wil ontdekken. God leren kennen en willen groeien in geloof komen vaak voor. Maar wij kunnen bij deze vraag geen verschillen tussen ouderen en jongeren ontdekken. De redenen om de Bijbel te lezen zijn heel divers.

We gaan vanavond de Bijbel lezen volgens Solvat (zie kader). Stil worden en bidden hebben we al gedaan bij de opening. We gaan nu lezen en buigen ons allemaal over Psalm 25. Elke groep krijgt een zogeheten leessleutel om Psalm 25 nader te bekijken. De ene groep mag symbolen zetten bij de tekst. Een ‘?’ als je iets niet begrijpt, een ‘!’ als iets er voor jou uitspringt en een ‘->’als je vindt dat je daar wel wat meer aan mag denken. Op verschillende plaatsen verschijnen de tekens. Een andere groep mag kernteksten zoeken in Psalm 25. Een derde groep gaat aan de slag met opvallende woorden.

Geloofservaring

Dit zijn andere manieren om met de Bijbel om te gaan. Voor de één is de opdracht eenvoudig, voor de ander pittig. Ook speelt mee dat jongeren er over het algemeen meer aan gewend zijn om over persoonlijke zaken te praten dan ouderen. Sommige ouderen geven ook aan dat er vroeger niet zo open gesproken werd over geloof; dat het nu dan ook moeilijk is om er woorden aan te geven. Anderzijds hebben ouderen een leven vol geloofservaring en mogen ze ook delen van wat God hun deed ondervinden.

Een uur vliegt voorbij. Aan het bespreken van de ervaringen met de leessleutels zijn we niet toegekomen. Ook het nog weer eens bewust nadenken over een toepassing schiet er bij in. Wel danken we met elkaar voor deze fijne avond. Kort evalueren we. De ervaringen zijn positief: ‘Dit moeten we vaker doen.’ Wel komen enkele praktische knelpunten naar voren: voor oudere oren is een niet te gehorige zaal nodig en (onder andere ook daarom) moeten de groepen niet te groot zijn.

Na afloop is er koffie, cola en wat varianten daarop. Ook gaan de bitterballen rond. Zo zien we drie generaties genieten van hapjes en drankjes. Een mooie afsluiting van het catecheseseizoen.

Elma Nobel

Solvat

Solvat is een methode om Bijbel te lezen, die de HGJB enkele jaren geleden heeft geïntroduceerd. Deze werkwijze bestaat uit zes stappen.

Stil worden: tot rust komen door bijvoorbeeld op te schrijven wat ons bezighoudt of door het zingen van of luisteren naar een lied.

Open handen: bidden om de leiding van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel.

Lezen: aandachtig lezen van een bijbelgedeelte.

Vragen stellen: vragen stellen aan de tekst, met behulp van bepaalde leessleutels.

Antwoorden: met God in gesprek gaan over wat we gelezen hebben.

Toepassen: wat gaan we de komende tijd doen met wat we gelezen of ontdekt hebben.