Waar bent u naar op zoek?

Kerk in Benschop

04-06-2012

Zou je anno 2012 nog predikant kunnen zijn zoals ds. W. Verboom dat in de jaren '70 in Benschop was? Ds. H. Veldhuizen denkt na over deze vraag.

‘Zul je veel van de Heere Jezus houden?’ hoorde ik ds. W.L.Tukker ooit aan een jonge beginnende predikant vragen. ‘Ja’, was diens schuchtere antwoord. ‘En zul je veel van mensen houden?’ Weer knikte de jonge dominee schuchter ‘ja’. In zo’n reactie herken ik ds. Verboom.

Aan dat gesprek van ds. Tukker met die beginnende predikant moest ik het eerste denken toen ik het boek Vrees en vreugde van ds. W. Verboom las. In dat ja van die beginnende predikant herken ik ds. Verboom, evenals zijn vrouw, die als domineese helemaal bij het werk betrokken was.

Van de Heere Jezus houden: zo wist hij zich geroepen tot predikant, zo beleefde hij zijn bevestiging bijna vierenveertig jaar geleden. Ik citeer uit Verbooms boek: ‘Ja, ik van ganser harte. En dat meen ik. O ja, wat meen ik dat. Maar het grote wonder is dat God het met mij meent.’ Zo beleefde hij zijn eerste avondmaalsdienst. Ik citeer weer: ‘Nu breek ik voor het eerst het brood en schenk de wijn in. Een stukje hemel op aarde. O Heere, dat ik dit mag beleven. Wat een ervaring zo dicht bij Jezus te zijn.’