Waar bent u naar op zoek?

HSV reageert op GBS-kritiek

21-11-2011

De HSV is volgens de Gereformeerde Bijbelstichting geen zo letterlijk mogelijke vertaling. En vergeleken met de Statenvertaling komen er te veel overbodige veranderingen in voor. Hertaler M.M.C. van der Wind reageert op de kritiek.

Op de argumenten die de GBS in stelling brengt tegen de HSV is het nodige af te dingen. Vooropgesteld moet worden dat er een fundamenteel verschil van inzicht is over de verstaanbaarheid van de Statenvertaling.

Voormalig GBS-directeur L.M.P. Scholten erkent dat er sprake is van een taalbarrière tussen de Statenvertaling en de lezer van vandaag, maar vindt tegelijkertijd dat je dat niet moet overdrijven. We weten nog wel wat woorden als krank en iegelijk betekenen. ‘Men weet heus nog wel wat wenen is.’ Onkunde is het probleem niet, vindt Scholten. Maar zulke woorden zijn geen spreektaal meer. Daarom roepen ze volgens hem ergernis op bij hen die een wat kritische inslag hebben.

Wanneer je meent dat de taal van de Statenvertaling nog goed te begrijpen is, is het logisch dat je haar verdedigt en onveranderd wil laten. Je bent eraan gehecht.

De inschatting van de initiatiefnemers van de HSV is echter anders.