Waar bent u naar op zoek?

HGJB wil met jongeren terug naar de Bron

03-02-2015

Christenen rennen en draven net als iedereen voor een zinvol leven, maar de levensvreugde en levensvervulling lijkt ons vaak te ontbreken, schrijft Diane Palm. Hoe kan de christelijke gemeente een plek zijn waar het echte leven met God gevonden en gevoed

Deze vraag was het startpunt bij de ontwikkeling van het nieuwe HGJB-beleidsplan 2015-2018. Als christen in deze tijd en cultuur blijken we het gevaar te lopen om uitgeput of opgedroogd te raken.

In de ontmoeting met leidinggevenden en ambtsdragers krijgen we vaak signalen van uitputting. Er komen mínder mensen in de kerk. Er zijn mínder jongeren actief betrokken bij het clubwerk of de catechese. Er is mínder verbinding tussen geloof en praktijk.

Inderdaad, we zijn onderdeel van een samenleving waarin het christelijk geloof definitief de vanzelfsprekendheid voorbij is. Dat heeft consequenties voor hoe mensen en met name jongeren het geloof beleven in de kerk en in de samenleving.

Het gevoel van ‘het wordt alleen maar minder of moeilijker in de kerk’ kan ons in de greep krijgen. Dan ontstaat de neiging om in het kerkelijke jeugdwerk des te harder te gaan lopen. We jagen elkaar op met allerlei (zinvolle) doelstellingen, maar het gevaar van uitputting wordt alleen maar groter.

Met ons beleidsplan kiezen we bewust voor een andere weg. We willen met jongeren terug naar de Bron: Jezus Christus, Die het levende water is en geeft. Samen willen we ontdekken hoe we meer kunnen leven vanuit de overvloed die bij Hem te vinden is. God is een Bron die overstroomt van goedheid, zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis (art.1).

Dat voorkomt een hijgerig christendom waarbij we op onze tenen gaan lopen. De kerk mag (op)leven van God als bron, leven in afhankelijkheid. Daarbij passen woorden als rust, overgave en ontmoeting. We zijn afhankelijk van Hem en mogen ons – ondanks onze neiging om het leven buiten God te zoeken – aan Hem overgeven. Dat geeft rust en zekerheid in ons leven. ‘Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht’ (Ps.36:10).

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 6 februari 2015.