Waar bent u naar op zoek?

Ds. Russcher over reacties op HSV

01-12-2015

Na de verschijning in december 2010 heeft het bestuur van de stichting Herziening Statenvertaling niet stilgezeten. Er kwamen nieuwe uitgaven bij en honderden reacties werden inhoudelijk beoordeeld. Voorzitter ds. H. Russcher uit Nijkerk blikt terug.

‘Met de presentatie van de eerste uitgave van de Herziene Statenvertaling (HSV) in de Grote Kerk van Dordrecht is een project afgesloten dat ruim acht jaar heeft geduurd.

De werkzaamheden van het stichtingsbestuur en veel medewerkers gingen sinds dat moment echter wel verder. Naast de ontwikkeling van de HSV-Jongerenbijbel en de HSV-Studiebijbel namen we ook de verwerking van honderden inhoudelijke reacties ter hand.’

Ds. Russcher is dankbaar dat de HSV is verschenen is. ‘We zijn ervan overtuigd dat hierdoor het Woord van God in een betrouwbare en begrijpelijke vertaling voor jong en oud toegankelijk is geworden.’ Hij roemt de goede samenwerking die er de afgelopen jaren met de medewerkers van Royal Jongbloed was. ‘Ik denk hierbij in het bijzonder aan Dirk Aangeenbrug, die helaas vanwege ziekte zijn werk heeft moeten neerleggen.’

De voorzitter stelt vast dat de HSV een brede ingang heeft gehad de afgelopen jaren. ‘De uitgave wordt veel gebruikt bij persoonlijke bijbelstudie en in de gezinnen, in kerkelijke gemeenten en op scholen.’ De samenwerking met de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden droeg hier volgens hem ook aan bij, want hierdoor kwamen de HSV en de HSV-Jongerenbijbel ook in braille en als audio beschikbaar. ‘Verder verscheen er een krijgsmachtbijbel en verspreidt de Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, de HSV.’

In negen van de tien gemeenten waar ds. Russcher ’s zondags voorgaat, wordt de HSV inmiddels als kanselbijbel gebruikt. Dat is opmerkelijk, vindt hij, ‘omdat de HSV aanvankelijk niet voor gebruik in de eredienst was bedoeld. Toch kwam in sommige gemeenten direct na de presentatie in 2010 de HSV op de kansel te liggen. Andere gemeenten namen hiervoor meer tijd. Er zijn kerkenraden die aangeven niet of nog niet toe te zijn aan het gebruik van de HSV in de eredienst.’

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 4 december 2015.