Waar bent u naar op zoek?

Ds. M. Messemaker doet intrede in Cillaarshoek

23-09-2021

Op zondag 12 september is ds. M. Messemaker uit Nijkerk als predikant verbonden aan de hervormde gemeente te Cillaarshoek. Thema voor zowel de bevestigings- als de intrededienst was ‘Als Kerst en Pinksteren op een dag vallen’. In de ochtenddienst ging ds. E. de Mots uit Ridderkerk voor. Hij preekte vanuit Joël 2:28-32 en Handelingen 2:14- 21, met als tekst Handelingen 2:17. Het thema was: ‘Arbeiden onder leiding van de Heilige Geest onder alle leeftijden!’ Daarna werd de nieuwe predikant bevestigd in en verbonden aan de gemeente.

In de middagdienst deed ds. Messemaker intrede. Hij preekte uit Micha 5:1-4a en Mattheüs 2:1-6, met als tekst Micha 5:1: ‘Al bent u klein (…), uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn.’ Na zijn intredepreek werd ds. Messemaker toegesproken door ds. J.A. van den Berg uit de buurgemeente Sint Anthoniepolder. Hij was na het vertrek van prop. G.R. Mauritz naar Randwijk consulent van Cillaarshoek.

Daarna volgde namens kerkenraad en gemeente een woord van welkom door ouderling van dienst A.B. Versteeg. Hij dankte ook ds. J.A. van den Berg voor de goede samenwerking en warme betrokkenheid bij de beroepingsprocedure. Ds. M. Messemaker is in deeltijd verbonden aan de gemeente. Hij is ook leraar op het Wartburg-college, locatie Guido de Bres te Rotterdam. Ds. en mevrouw Messemaker wonen in Ridderkerk (Bolnes).