Waar bent u naar op zoek?

Ds. C. Doorneweerd neemt afscheid van Strijen

06-04-2023

Ds. C. Doorneweerd heeft zondagmiddag 26 maart afscheid genomen van de hervormde gemeente Strijen (wijk 1). Hij diende de gemeente ruim veertien jaar. De predikant bediende het Woord vanuit Filippenzen 2:5-11, met als thema ‘Lofzang op Christus’. In Filippenzen 2 ‘zingt’ Paulus een lofzang. Zo mogen we als gemeente en dominee ook eindigen na veertien jaar: met de lofzang, niet op de dominee maar op Jezus alleen. God alle eer.

Christus heeft Zijn heerlijkheid afgelegd door mens te worden (Kerst). Hij heeft Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geweest tot in de kruisdood. Van God verlaten… (Goede Vrijdag/Pasen). Hij is gekomen, niet om gediend te worden maar om te dienen. Hij gaf Zijn leven tot een losprijs voor velen. Willen wij ons door Hem laten bedienen? Genadebrood smaakt ons van nature niet. Wij willen het zelf doen, maar dat is hoogmoed. In de diepe vernedering van Jezus glanst Zijn glorie! Alleen in Zijn Naam kunnen we zalig worden. Christus is het middelpunt van de prediking, in de gemeente en ook in ons eigen leven. Dit gaat in tegen onze eigen natuur en de geest van deze tijd. Laat de gezindheid (mentaliteit) van Christus ook in ons hart en in onze gemeente zijn.

Jezus krijgt een Naam boven alle naam. Dit is de overtreffende trap, hoger kan niet. Opdat Hij beleden zal worden als de Heere. Erkennen wij Hem? Buigen wij voor Hem? Hij is de Kurios, ons ten voordeel of ten oordeel. Nog is het genadetijd en gaat de nodiging uit in de prediking. Het gaat toe naar het grote doel: God alleen de eer.

Na de dienst werd ds. Doorneweerd toegesproken door ds. D.C. Groenendijk namens de classis Delta, door ds. D. Boers namens de werkgemeenschap van predikanten Hoeksche Waard, door P.J. van der Vorm namens de algemene kerkenraad en door ouderling A.G. Terdu namens de wijkkerkenraad. De kerkenraad zong Psalm 121:1, waarna de gemeente de vertrekkende predikant en zijn vrouw Psalm 121:4 toezong. Ds. Doorneweerd hoopt op 16 april bevestigd te worden als predikant in Sint Philipsland (i.c.m. Sint-Annaland, Stavenisse en woonzorgcentrum De Schutse).