Waar bent u naar op zoek?

Dr. Koopmans sprak toen de kerk zweeg

22-04-2020

De lange negentiende eeuw duurde tot 1914. Het optimistische levensgevoel in Europa smoorde in de onbeschrijflijke verschrikking van de Eerste Wereldoorlog. In de theologie voelde men de noodzaak van een nieuwe oriëntatie, schrijft ds. J.A.W. Verhoeven.

Dr. Jan Koopmans leverde hieraan een belangrijke bijdrage. De dialectische theologie van Karl Barth zocht naar de wortels van het christelijk geloof, en naar nieuwe woorden voor de verkondiging. Deze theologie gaat uit van de tegenstelling tussen God en mens. God is altijd anders dan wij denken. Hij kan niet worden ingepast in onze culturele en ethische patronen. Hij is ons principieel vreemd. Wij kunnen Hem alleen maar kennen door de bijzondere openbaring in Christus. In Nederland was Jan Koopmans, naast Miskotte en Noordmans, een van de voormannen van deze beweging. 

Nieuwe vertolking

Koopmans had het gevoel in een nieuwe tijd te leven. Hij baande zich een weg door eerst terug te keren naar de Reformatie.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 april 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.