Waar bent u naar op zoek?

De Heilige Geest vandaag

02-06-2015

Als we ons leven bouen op de rots Jezus vraagt dat om totaal vertrouwen en radicale overgave. Dit laatste is een zegenrijke bezigheid. Het geeft ons, op Gods tijd, onvoorstelbare vreugde en vrede, schrijft ds. R.H. Kieskamp.

Er mag helemaal niets tussen Christus en ons in de weg zitten. Dat zou ons verhinderen om de volle ruimte en vreugde van het geloof te verstaan. Totaal vertrouwen en radicale overgave geven een aha-beleving, een eureka gevoel. We hebben Jezus, onze Heiland, gevonden.

De Heilige Geest geeft in verzegelende arbeid, waarin de Geest mee getuigt met onze geest, een kracht, troost en onuitwisbare zekerheid waar natuurwetenschappelijke bewijsvoering geen weet van heeft. Bovendien raakt ons hart vol van liefde. De liefde van Jezus op Golgotha voor ons betoond, gaat ons vervullen en spoelt alle frustraties, haat, wrok en onlustgevoelens uit ons weg. Het woord van Gods beloften wordt in ons een kracht van God tot zaligheid.

We kunnen dan ook met een gerust hart beginnen met het bouwen op de rots. Er is geen twijfel mogelijk dat we ooit nog door enige zandbodem zullen heen zakken of dat enig zandkorreltje ooit nog schade zal berokkenen aan het fundament van ons levenshuis. De stormen kunnen komen, regenvlagen kunnen slaan, zelfs watervloeden kunnen ons teisteren, ze zullen niet schaden.

Of we voor ons gevoel daar altijd even zeker van zijn, is een andere vraag. We moeten in de voortgang van het geloof ook leren te geloven als we niet voelen. Zelfs is het nodig te blijven geloven als we het tegendeel, dat is strijd, voelen. We geloven met Abraham tegen de klippen op. Ons levenshuis staat weliswaar in de branding, doch het staat op de rots. Die branding kan tekeergaan, maar de rots in de branding blijft onbeweeglijk. Daarom blijft het huis staan.

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 5 juni 2015.