Waar bent u naar op zoek?

De eenheid van de Schrift

31-10-2011

Het ontwerp van de Amerikaanse theoloog John Frame kan helpen om de eenheid tussen de verschillende bijbelboeken op het spoor te komen, schrijft ds. M. Klaassen. Volgens hem is het verbond de sleutel.

Een bekend verhaal uit de Griekse mythologie gaat over Ariadne die de held Theseus hielp om te ontsnappen uit een labyrint. Ze gaf hem een kluwen wol die hij moest uitrollen als hij het labyrint inging. Aan de hand van deze draad zou hij de weg terug gemakkelijk kunnen vinden.

Voor veel christenen lijkt de Bijbel een beetje op een labyrint. Ze dreigen te verdwalen in de vele geschriften die de Schrift bevat. Tussen de vele oud- en nieuwtestamentische bomen zien ze het spreekwoordelijke bos niet meer. Heel wat theologen ontkennen dat er een bos is, zagen we vorige week. Voor hen bestaat de Schrift uit een toevallige samenstelling van willekeurige bomen en is er van een bos helemaal geen sprake. Gelukkig is het niet nodig deze benadering te volgen. In alle diversiteit die de Bijbel eigen is, is er tegelijk sprake van een diepe eenheid. Het is belangrijk deze eenheid op het spoor te komen. Volgens John Frame is de draad die je helpt om niet te verdwalen de gedachte van het verbond.