Waar bent u naar op zoek?

Bonhoeffers geschrift over kerk en staat was gevaarlijk materiaal

21-01-2020

Over Dietrich Bonhoeffer is driekwart eeuw na zijn dood op het schavot het laatste woord nog niet gezegd en geschreven. Over hem verschenen verschillende biografieën, met verschillende interpretaties, schrijft dr. ir. J. van der Graaf.

Een ervan is De politieke Bonhoeffer. Kerk en overheid toen en nu. Hierin schrijft Irene Meijer: ‘Kom je uit een rechtgeaard gereformeerd of ‘zwaar’ christelijk milieu, dan is je geestelijke bagage en daarmee ook je zicht op en interpretatie van Bonhoeffers werken nu eenmaal anders dan wanneer je het godsdienstige leven vanuit een wat ruimer denkend milieu beziet.’

De uitgave verscheen bij het veertigjarig bestaan van het Bonhoeffer Werkgezelschap en ook deze publicatie van Bonhoeffer ontkomt niet aan verschil van interpretatie. Vooral de christelijke gereformeerde emeritus dr. Gerard den Hertog – deskundige bij uitstek – ontsluit op heldere wijze de tekst en zet de toon. De bundel bevat naast Bonhoeffers tekst reacties van Stevo Akkerman, Gerard den Hertog en Dorottya Nagy.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 januari 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.