Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

07-01-2021

Dr. J.O. van de Breevaart Concurrent of bondgenoot. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 253 blz.; € 11,95.

De auteur is als wetenschappelijk medewerker aan het wetenschappelijk instituut van de SGP verbonden en biedt een christelijk perspectief op populisme. De vraag is aan de orde of populisme een bedreiging of een versterking voor de christelijke politiek is, een vraag die de voorbije weken veel pennen in beweging bracht.