Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

14-04-2022

Ds. I. Kievit Bij Hem is veel verlossing. Uitg. Den Hertog, Houten; 130 blz.; € 14,90.

Ooit behandelde ds. Kievit (1887-1954) in het Gereformeerd Weekblad Psalm 130 in wekelijkse meditaties. Bewerkt tot 26 korte bijdragen worden ze in dit cadeauboekje gebundeld.