Waar bent u naar op zoek?

Blijvende hoop

06-10-2020

Israël heeft een bijzondere en blijvende plaats in Gods heilshandelen. In de woorden van ds. C. den Boer in zijn uitleg bij de Romeinenbrief: ‘Christus is niet los van Israël verkrijgbaar. De zaligheid is uit de Joden. En zij is eerst voor de Joden.’

Er zijn allerlei bijbelse argumenten waaruit de bijzondere plaats van Israël blijkt, schrijven ds. P.G.I. van den Berg en ds. G.H. Molenaar (foto). We staan nu stil bij de laatste drie: de roeping van Israël, de bevestiging van Gods beloften aan Israël en de onmogelijkheid om Israëls verkiezing te herroepen.

De roeping van Israël

In Romeinen 11 schrijft Paulus dat God Zijn volk Israël niet heeft losgelaten. Richting het einde van het hoofdstuk schrijft hij in vers 29 over Israël: ‘Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.’ Wat bedoelt Paulus hier precies met Gods onberouwelijke roeping van Israël? Tim Keller, die de kunst beheerst om moeilijke zaken eenvoudig te zeggen, schrijft: ‘Ondanks de vijandigheid (Rom.11:28) houdt God van hen, omdat Hij hun voorouders, de ‘aartsvaders’ beloften heeft gedaan. De genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug. Wanneer Hij iemand roept, maakt Hij dat niet ongedaan.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 oktober 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.