Waar bent u naar op zoek?

Bij het ingaan van 2021

29-12-2020

‘Een crisis van ongekende omvang, die ik in deze heftigheid niet meemaakte.’ Woorden die in dit voorjaar uit de mond van premier Rutte kwamen. En nog altijd is het einde niet, al dient het laatste van 2020 zich aan, dat bewogen jaar, waarin maakbaarheid plaatsmaakte voor kwetsbaarheid, waarin we aan ‘welzijn’ als notie een kleinschaliger en soms diepere invulling gaven, waarin voor de gelovige Psalm 84 meer en meer realiteit werd: ‘Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere…’ Verlangen naar ontmoeting en verbondenheid met de ander, ja! Meer nog verlangen naar het altaar, plaats waar de verzoening met God geschonken wordt, rust en vrede. Woorden uit 1 Samuel 5 kunnen in je gedachten komen: ‘En de hand van de Heere drukte zwaar op hen…’, al blijven we als eerste belijden dat zegeningen ons deel waren. Elk automatisme voorbij, elke gewoonte verdampt: het maakt de roep om de zegen van God meer dan de vaste woorden die we rond de jaarwisseling uitspreken. We ervaren dat juist nu álles gelegen is aan die zegen, een zegen die rijk maakt. Zo wenst de redactie van De Waarheidsvriend de lezers met het oog op 2021 een leven voor Zijn aangezicht als gezegende mensen.