Waar bent u naar op zoek?

Bidden tot de Geest

21-05-2012

Bid je weleens tót de Heilige Geest? Na die vraag blijft het op onze bijbelkring even stil. Daarna volgen een paar opmerkingen over het gebed óm de Heilige Geest. Daarmee zijn we meer vertrouwd, schrijft ds. P. Veerman.

In het gebed óm de Heilige Geest  gaan de psalmdichters ons voor. In Psalm 143:10 bidt David: ‘Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land.’ Heel bekend zijn de woorden van Psalm 51:13: ‘Neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.’ Met vraag en antwoord 116 van de catechismus leren we ook bidden om de Heilige Geest.

Het gebed tot de Heilige Geest blijkt voor een aantal leden van onze bijbelkring een nieuw onderwerp te zijn. Bidden tot de Geest? Kan dat? Mag dat? Jezus leert ons immers te bidden tot de Vader in de hemel. Toch zijn er diverse leden van de kring die wel rechtstreeks tot de Geest bidden. Vaak als een lofprijzing op de drie-enige Naam van God: ‘Vader, Zoon en Heilige Geest wij danken U.’ Een enkeling neemt in het gebed ook de tijd om de Persoon van de Heilige Geest te aanbidden.