Waar bent u naar op zoek?

Andere ogen, nieuwe oren

20-12-2011

Als een ding ons duidelijk wordt uit de bekende kerstprofetie van Jesaja 11, is het wel dit: de nieuwe Koning zal een uniek en begenadigd Heerser zijn, schrijft. ds. J. Flikweert.

De profielschets van de messiaanse Koning biedt een veelvoud aan geestesgaven die over Hem vaardig zullen zijn: wijsheid en verstand, raad en sterkte, kennis en vreze des Heeren. Dit alles ten dienste van Zijn regering en geestelijk leiderschap. Bovendien zal Zijn ruiken zijn in de vreze des Heeren, ofwel: Zijn koningschap ademt een en al eerbied voor God.

Daarbij zal Hij niet oordelen naar wat Zijn ogen zien. En niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. Hij gaat niet op de buitenkant af, maar oordeelt harten. Hij zal rechtvaardig oordelen en inschatten, in eerbiedig respect voor de heiligheid van God.

Anders dus dan de machthebbers in wiens tijd deze woorden weerklonken. Die het recht bogen, de arme verdrukten en klassenjustitie bedreven. Je buitenkant was de norm. Er werd wel degelijk geoordeeld naar wat mensen zagen en hoorden – of niet wilden zien en weigerden te horen.