Waar bent u naar op zoek?

blog

Hoe meer we Jezus’ eerste komst verstaan, hoe meer Zijn tweede komst voor ons leeft

Altijd advent

Ds. J.C. Schuurman
Door: Ds. J.C. Schuurman
Jaarthema 2023: Zie, Hij komt
18-12-2023

Op de kerkelijke kalender beperkt de adventstijd zich tot slechts enkele weken per jaar: de periode voorafgaand aan het kerstfeest. Maar wil het bijbels gezien niet altijd advent zijn in het leven van de christelijke gemeente? Omdat Hij, onze Heere, komt.

Hem verwachten is een belangrijk kenmerk van levend geloof. Dus het hele jaar door, tweeënvijftig weken lang, is het advent.

Toekomstverwachting

Jezus’ eerste en tweede advent zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij Die gekomen ís, is ook Degene Die komen zál. Het lijkt erop dat er de laatste jaren meer aandacht is voor de relatie tussen advent en wederkomst. Globaal gesproken ging het voorheen in de adventsweken vooral om de voorbereiding op Kerst. Dat is beslist een belangrijk aspect van de adventstijd. Maar daarnaast richt advent ons ook op de volle doorbraak van Gods nieuwe wereld.

Als ik voor mezelf spreek, leefde dit laatste niet zo sterk in de eerste decennia dat ik predikant was. En dat was terug te vinden in de tekstkeus voor de adventsprediking: die kwam vooral uit oudtestamentische profetieën en uit teksten aan het begin van de evangeliën. Pas later kwamen daar gedeelten over Jezus’ tweede advent bij. Vandaag is het heel gebruikelijk om in de adventstijd ook oog voor de toekomstverwachting te hebben.

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

Ds. J.C. Schuurman
Ds. J.C. Schuurman

uit Putten is emeritus predikant en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde
Bond.