Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

‘Geloof en doop’

Wat gebeurt er als wij in de naam van de drie-enige God gedoopt worden?

Deze vraag werkt ds. A.J. Mensink uit in de nieuwste themabrochure van de Gereformeerde Bond, Geloof en doop. Bij de doop laat de Heere God via een zichtbaar teken zien dat Hij ons adopteert als Zijn kinderen. ‘In onze doop heeft de Heere Zijn hele hart uitgesproken. Niets hield Hij achter, niets sprak Hij onder voorbehoud,’ schrijft ds. Mensink.

De auteur biedt een heldere uitleg van het verschil tussen geloofsdoop en huisdoop, die beide een plaats hebben in het Nieuwe Testament. Ook gaat hij in op Romeinen 6, hét hoofdstuk over de betekenis van de doop.

De brochure sluit af met een aantal vragen die in een groep besproken kunnen worden, maar ook geschikt zijn voor persoonlijk gebruik. Ze is te downloaden via www.gereformeerdebond.nl. Kerkenraden en andere geïnteresseerden kunnen gratis exemplaren aanvragen.

De Gereformeerde Bond publiceert jaarlijks drie keer een bezinnende en actuele themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Wie dit en ons andere werk wil steunen, kan al voor € 10 per jaar via info@gereformeerdebond.nl lid worden van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen!