Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

'De liturgie in hervormde gemeenten' weer verkrijgbaar

Vanwege de blijvende vraag naar materiaal ter bezinning (in de kerkenraden) op de liturgie is de brochure ‘De liturgie in hervormde gemeenten’ opnieuw herdrukt. De afgelopen decennia heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond zich verschillende keren over de liturgie uitgesproken. Liturgie is immers als een bepalend kenmerk in onze hervormd-gereformeerde geschiedenis te zien. De keuzen die een gemeente in de liturgie doet, zeggen ons iets over haar identiteit, haar wensen en verlangens. Liturgie heeft een nauwe relatie met de geloofsbeleving.

Het is nodig dat in elke generatie (ambtsdragers) bekend is waarom de Gereformeerde Bond ooit gekozen heeft voor de liturgie van Dordt, waarmee niet elk gezang categorisch afgewezen wordt, maar waarmee we voor alles een psalmenzingende gemeente willen zijn, die ook in haar lied dichtbij de Schrift wil blijven. In de brochure wordt de principiële lijn onderstreept dat kerkenraden verantwoordelijk zijn voor het formuleren van beleid, ook ten aanzien van de eredienst. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond ziet het als zijn taak kerkenraden van informatie te voorzien, opdat ze weten in welke traditie de gemeente staat, als ze in haar liturgie het primaat bij de psalmen houdt. Het is in dezen de beste garantie om de gemeente bij het bijbels-gereformeerde leven te bewaren.

In vergelijking met beide vorige drukken is een hoofdstuk van prof. M.J. de Vries toegevoegd, waarin verslag gedaan is van een klein onderzoek dat het hoofdbestuur uitvoerde naar de praktijk van de besluitvorming ten aanzien van de liturgie. De brochure bevat bijdragen van drs. P.J. Vergunst (‘Leiding geven ondanks ongelijktijdigheid’ en ‘Weten wat een kerklied is’), ds. C. Blenk (‘Reageren op gevoelscultuur’), ds. H. Roseboom (‘Het wezen van de liturgie’), ds. H. van Ginkel (‘Psalmen in overvloed’), ds. J. Harteman (‘Liedboek en Nieuwe Psalmberijming’), ds. H.J. Lam (‘Het Liedboek gewogen’), prof. dr. G. van den Brink (‘Zijn Opwekkingsliederen kerkliederen?’), ds. M.A. Kuijt (‘Een proces van bezinning’), ds. G.D. Kamphuis (Zing uw psalmen met wijsheid) en prof. dr. M.J. de Vries (‘Een onderzoek naar de praktijk’).

De brochure ‘De liturgie in hervormde gemeenten’ telt 74 bladzijden en is te bestellen door het overmaken van € 6,00 (incl. porto) op ING-rekening NL25 INGB 0002 9370 21, t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn, o.v.v. brochure liturgie. Wie er vijf of meer bestelt, betaalt € 5,00 per stuk.