Waar bent u naar op zoek?

Studiedag ‘Geloof-gevoel-beleving’

De inmiddels gebruikelijke studiedag de Gereformeerde Bond in het najaar over een voor de gemeenten relevant thema belegt, zal dit jaar als onderwerp hebben ‘Geloof – gevoel – beleving’.

We willen u van harte uitnodigen voor deze studiedag, die DV gehouden zal worden op woensdag 5 oktober van 13.30 tot ongeveer 20.30 uur in Kerkelijk Centrum Eben Haëzer, Schoutstraat 8a te Woudenberg.

We hebben voor het thema ‘Geloof – gevoel – beleving’ gekozen, omdat we zien dat er behoefte is aan meer gevoel en beleving in de erediensten. Dat stelt voor de vraag wat het geloof in het leven uitwerkt. Gaat het dan om het bevindelijke, om de beleving, om de getuigeniskant? En in hoeverre is dit in de gemeente zichtbaar? We luisteren ook naar de gereformeerde traditie, waarin er zowel aandacht is voor de objectiviteit van Gods belofte als voor de persoonlijke bevinding van de waarheid van Zijn Woord. Dan ontdekken we dat bij het oprechte geloof in Christus onze gevoelens niet buitenspel staan. We willen dan ook handvatten bieden in het omgaan met pastorale vragen hierover en hopen dat deze dag tevens een stimulans is dit onderwerp in de gemeente (opnieuw) onder de aandacht te brengen.

Na de opening door ds. H. Liefting zal dr. H. van den Belt uit Woudenberg bijbels-theologische lijnen schetsen in zijn lezing ‘Geloven met lichaam en ziel: een bijbels perspectief op emotie en devotie’. Daarna zal dr. C.M.A. van Ekris de tweede lezing verzorgen onder de titel ‘Mensen met ervaring. Communiceren over het Evangelie in een belevingscultuur’.

Na deze lezingen kunnen de deelnemers kiezen uit drie van de vijf aangeboden workshops. In deze workshops zal vanuit verschillende aspecten verdieping geboden worden en is er ruimte voor ervaringen en vragen van deelnemers.

Programma

13.00 uur: Ontvangst
13.30 uur: Opening door ds. H. Liefting
13.45 uur: Hoofdlezing
Geloven met lichaam en ziel: een bijbels perspectief op emotie en devotie’ – dr. H. van den Belt
Hoe verhouden geloof, gevoel en ervaring zich in de Bijbel, onder meer in de psalmen? In deze lezing staan we stil bij hoe het Woord van God ons raken kan tot in de ziel en hoe we hieruit kunnen leven. Ook staan we stil bij het evenwicht tussen verstand, gevoel en beleving in de prediking en in ons persoonlijk getuigenis.

14.25 uur: Tweede lezing
Mensen met ervaring. Communiceren over het Evangelie in een belevingscultuur – dr. C.M.A. van Ekris
In de tweede lezing zal het specifieke van deze tijd belicht worden en wat dit voor de gemeente betekent in het vertolken van het Evangelie.

15.00 uur                            : Koffie/Theepauze
15.30 – 16.30 uur               : Eerste workshopronde
16.30 uur                            : Wisselen
16.35 – 17.35 uur               : Tweede workshopronde
17.35 – 18.55 uur               : Maaltijd, ontmoeting (boekentafel aanwezig)
18.55 – 19.55 uur               : Derde workshopronde
20.00 – 20.20 uur               : Forumbespreking
20.20 – 20.30 uur               : Sluiting
20.30 – 21.00 uur               : Mogelijkheid voor koffie/thee

Verdiepingsworkshops:

De ontmoeting met God beleven – drs. Nico van der Voet, CHE
In deze workshop gaan we elkaar vertellen hoe wij God ontmoeten of ontmoet hebben in ons leven en hoe we dat ervaren (hebben). In ons dagelijks leven praten we daar niet vaak en niet makkelijk over. Het is daarom goed om in deze workshop stil te staan bij onze persoonlijke beleving van ontmoetingen met God. We gaan getuigen!

Geloven met hoofd en hart. Wat (gereformeerde) christenen in Nederland kunnen leren van John Piper en Tim Keller – ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk
John Piper is de auteur van ‘Vreugde in God’. Van hem, van Tim Keller en andere Amerikaanse evangelicalen kunnen we veel leren als het gaat om geloof, gevoel, ervaring.

Geloofservaring in het puritanisme – dr. R.W. de Koeijer
Ds. De Koeijer zal ingaan op wat we uit de kerkgeschiedenis kunnen leren van de situatie voor vandaag.

Doorleefde prediking – ds. E.K. Foppen, Den Haag 

Oud en jong: verschil in beleving? – Herman van Wijngaarden, HGJB
Dat jongeren hun geloof soms anders beleven dan ouderen, lijkt duidelijk. De vraag is vooral: hoe waarderen we dat? Wat kunnen wij leren van jongeren? En welk voorbeeld willen wij, andersom, aan hen voorhouden? Een oefening in samen gemeente-zijn!

 Opgeven

Voor aanmelding klik HIER en geef aan welke drie workshops u wilt volgen. We zullen daar zoveel mogelijk rekening mee houden bij de indeling.

(Beschikt u niet over internet, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden tijdens kantooruren. We zijn te bereiken onder het nummer 055-5766660). In verband met de organisatie ontvangen wij de aanmeldingen graag uiterlijk vrijdag 23 september.

Als tegemoetkoming aan de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 39,- p.p. Graag vooraf overmaken op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. studiedag 5 oktober.
LET OP: u dient zich telefonisch of via de website aan te melden!

Informatie

Datum
 
wo 5 okt. 2022
13:30 uur