Waar bent u naar op zoek?

Predikantencontio

Wij zijn blij u te kunnen melden dat we DV 24 en 25 maart de predikantencontio hopen te houden. Lettend op de huidige maatregelen zou dit op een verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden. De contio vindt plaats in De Aker te Putten.

Donderdag 24 maart:

Ontvangst is tussen 9:30 -10:00 uur met koffie en thee.

Na de opening is mw. dr. Hanna Rijken uit Utrecht uitgenodigd. Zij houdt de causerie onder de titel ‘Lessen uit de geschiedenis van de kerk ten aanzien van kerkmuziek, ook met het oog op actuele vragen’. Omdat veel theologen in hun opleiding weinig geschoold zijn in de kerkmuziek, willen we naar dr. Rijken luisteren, die ons vertellen zal op welke wijze de Psalmen in onze erediensten een plaats gekregen hebben wen hoe latere ontwikkelingen verlopen zijn.

Op donderdagmiddag spreekt dr. W.J. Dekker uit Amersfoort over het bijbelse spreken over God én ons spreken en preken over Hem. Hij doet dit onder de titel ‘Want deze God is onze God. Het spanningsvolle Godsbeeld van Jesaja 63 en ons eigen spreken over God’. Vanuit dit hoofdstuk, dat centraal stond in de dissertatie van ds. Dekker, zal hij lijnen naar de praktijk van geloof en kerk-zijn trekken.

Vrijdag 25 maart:

Ontvangst is op vrijdag tussen 9:00 -9:30 uur met koffie en thee.
Op  deze dag luisteren we eerst naar prof. dr. H.J. Paul, hoogleraar Geschiedenis van de Geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Onder de titel ‘Geloof en wetenschap: een geesteswetenschappelijk perspectief’ zal hij ingaan op de uitdagingen die christelijke studenten kunnen tegenkomen als zij een geesteswetenschappelijke studie gaan volgen (geschiedenis, filosofie, taal- en cultuurstudies). Een van die uitdagingen is de vraag hoe goddelijk en menselijk handelen samen gedacht kunnen worden. Tegelijk, zal Paul betogen, hebben de geesteswetenschappen en de kerk meer gemeen dan je zou denken. ‘Conflict’ is niet het enige wat geloof en wetenschap verbindt.

Op vrijdagmiddag is prof. dr. J. Hoek de inleider. Hij zal onder de titel ‘Kostbare en kwetsbare erfenis. Gereformeerde vroomheid in de 21e eeuw’ insteken bij de vroomheid die de Schrift ons tekent, om daarna de bevindelijke lijnen uit de hervormd-gereformeerde beweging te behandelen. Het is zijn doel om karakteristieke elementen te benoemen die het geestelijke leven vandaag vruchtbaar maken, om als theoloog persoonlijk en als gemeenten een bijbelse vroomheid te bewaren.

Zo leven we toe naar twee dagen van wetenschappelijke bezinning, om toegerust te worden voor het werk.

Informatie

Datum
do 24 mrt. 2022
Datum
vr 25 mrt. 2022